Go to the page content


Piylənmə perspektivləri

Dünyada 650 milyondan çox insan piylənmə ilə yaşayır ki, bu da cəmi 20 il əvvəllə müqayisədə iki dəfə çoxdur. Bu dramatik artıma baxmayaraq, cəmiyyət hələ də piylənmənin nə demək olduğunu düzgün başa düşmür. Çünki statistikanın arxasında həyatları dəyişmiş, yoldaşları, uşaqları və ailələri də piylənmədən əziyyət çəkən gerçək insanlar dayanır.

Bu bölmədə biz piylənmə ilə yaşamağın əslində nə demək olduğunu daha yaxşı anlamağa kömək etmək və onları dəstəkləyənlərin təcrübələrindən öyrənmək üçün onların hekayələrini işıqlandırırıq.